Community

smiles003 8

Phim cũng hay. Có nội dung dẫn dắt rõ ràng. Một vài phân cảnh xây dựng được cảm xúc, dù kiểu ấy không lạ trong nhiều phim nước ngoài, nhưng biết học cái hay là tốt rồi. Chỉ là chưa đủ nhiệt trong những cảnh ấy.
Một phim đáng xem.

Erick Fann 7

Phim cũng hay, nói chung được hơn mấy cái phim Việt khác, nhưng nội dung sao hao hao giống Tèo Em và Leap Year thế? Có ai nhận ra không?

Minh Giang 6.5

Phim có cốt truyện tốt nhưng xử lý tình huống còn dài dòng. Nhạc phim hay.
Xem thêm các đánh giá khác