Related Articles

[REVIEW] Trạng Tí Phiêu Lưu Ký

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký dễ hiểu, dễ xem với các khán giả nhí, dù các em có đọc truyện hay chưa.


Trạng Tí Phiêu Lưu Ký thông báo dừng chiếu vì dịch COVID-19

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trạng Tí Phiêu Lưu Ký dừng chiếu cho đến khi có thông báo mới.


Trạng Tí Phiêu Lưu Ký tổ chức họp báo Làng premiere ra mắt phim

Tin điện ảnh · Moveek ·

Trạng Tí Phiêu Lưu Ký sẽ tổ chức buổi ra mắt mang chủ đề Làng trong ngày 28.04.

View more about Trạng Tí Phiêu Lưu Ký