Related Articles

[Review] Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương (The Perfect Couple)

Đánh giá phim · bluejasmine711 ·

Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương đúng như tên gọi của nó, kể về hành trình chuyển hóa từ “ghét” thành “thương” của một cặp oan gia ngõ hẹp.

Community

NguyenKhacDao 4

Phim rời rạc.
Nhan sắc diễn viên không thuyết phục.