Bac Giang 의 영화관

Bac Giang 의 모든 영화관

Beta Bac Giang bán vé

Level 4, Co.opmart Bac Giang, Ngo Quyen Ward, Bac Giang City

Beta Bac Giang Level 4 Co Opmart Bac Giang Ngo Quyen Ward Bac Giang City beta-cineplex

Lotte Bắc Giang

Tầng 1, TTTM Big C, Xã Tân Tiến, Tp. Bắc Giang

Lotte Bac Giang Tang 1 Tttm Big C Xa Tan Tien Tp Bac Giang lotte-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?