Thua Thien - Hue 의 영화관

Thua Thien - Hue 의 모든 영화관

BHD Star Hue

Vincom Hue, 50A Hung Vuong, Ward Phu Nhuan, Hue City

Bhd Star Hue Vincom Hue 50a Hung Vuong Ward Phu Nhuan Hue City bhd-cineplex

Lotte Huế

Siêu thị Big C Huế, 181 Bà Triệu, Phú Nhuận, Tp. Huế

Lotte Hue Sieu Thi Big C Hue 181 Ba Trieu Phu Nhuan Tp Hue lotte-cineplex

Starlight Huế

Tầng 3, Siêu thị Co.opmart, 06 Trần Hưng Đạo, Tp. Huế

Starlight Hue Tang 3 Sieu Thi Co Opmart 06 Tran Hung Dao Tp Hue starlight

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?