Quang Ngai 의 영화관

Quang Ngai 의 모든 영화관

CGV Vincom Quang Ngai

26 Le Thanh Ton, Nghia Chanh Nam, Quang Ngai City

Cgv Vincom Quang Ngai 26 Le Thanh Ton Nghia Chanh Nam Quang Ngai City cgv-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?

Opening soon