Thai Nguyen 의 영화관

Thai Nguyen 의 모든 영화관

Beta Thai Nguyen bán vé

259 Quang Trung, Ward Tan Thinh, Thai Nguyen City

Beta Thai Nguyen 259 Quang Trung Ward Tan Thinh Thai Nguyen City beta-cineplex

CGV Vincom Thai Nguyen

Level 4, Vincom Thai Nguyen – 284 Luong Ngoc Quyen Street, Hoang Van Thu, Thai Nguyen

Cgv Vincom Thai Nguyen Level 4 Vincom Thai Nguyen 284 Luong Ngoc Quyen Street Hoang Van Thu Thai Nguyen cgv-cineplex

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?