Bia Ria - Vung Tau 의 영화관

Bia Ria - Vung Tau 의 모든 영화관

CGV Lam Sơn Square

Tầng 4, Lam Sơn Square, 9 Lê Lợi, Tp. Vũng Tàu

Cgv Lam Son Square Tang 4 Lam Son Square 9 Le Loi Tp Vung Tau cgv-cineplex

CGV Lapen Center Vung Tau

30/4 street, Vung Tau City

Cgv Lapen Center Vung Tau 30 4 Street Vung Tau City cgv-cineplex

Lotte Vũng Tàu

Tầng 3 Lotte Mart Vũng Tàu, Đường 3/2, Tp. Vũng Tàu

Lotte Vung Tau Tang 3 Lotte Mart Vung Tau Duong 3 2 Tp Vung Tau lotte-cineplex

Ba Ria Cinema

Ba Ria Cinema khac

Viet Phu Cinema

7 Le Hong Phong, Ward 7, Vung Tau

Viet Phu Cinema 7 Le Hong Phong Ward 7 Vung Tau khac

Bạn muốn tìm rạp ở khu vực khác?