Bà Rịa Cinema Đông Xuyên

846A Đường Bình Giã, Phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu