Galaxy Đà Nẵng

Tầng 3 Coop Mart, 478 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Galaxy Đà Nẵng là cụm rạp mới nhất sau khi mở rộng tại Hà Nội với 7 phòng chiếu tiêu chuẩn quốc tế. Đà Nẵng là 1 trong những khu vực đang được chú ý với nhiều cụm rạp phim đã có mặt tại đây.