Lotte Gold View

Tẩng 3 TNL Plaza, 346 Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp. Hồ Chí Minh

Nearby Cinemas

Cinestar Quoc Thanh

271 Nguyen Trai 거리, Nguyen Cu Trinh 구, 지구 1, 호치민시 · 906m · 지도