Lotte Hai Duong

Tầng 4, 158 Ngô Quyền, P. Thanh Bình, Tp. Hải Dương