Rạp chiếu phim 31.3

314 Phan Bội Châu, Lê Hồng Phong, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định