Rạp Tháng 8

45 Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Nearby Cinemas

Galaxy Trang Thi

Nguyen Kim Trang Thi, 10B Trang Thi, Hang Trong, Hoan Kiem, Ha Noi · 998m · 지도