Đánh giá của Frank90Dao

Frank90Dao 8

Bộ phim rất hay, lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Có thể xem 1 mình, 1 cặp hoặc 1 nhóm