Đánh giá của kkpham

kkpham 8

“People don’t make this kind of movie anymore.” Một bộ phim lãng mạn, ngọt ngào, đậm chất thơ với lối kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh.