Đánh giá của MarsLe

MarsLe 7

Live-action mà không có con người là thua ngay. Vì sao? Vì mô phỏng con vật, trừ loài linh trưởng (như Ape) sẽ rất khó có được biểu cảm gương mặt (chỉ phim hoạt hình giải quyết được 1 phần). Nên phim live-action cần có con người để bộc lộ cảm xúc trên khuôn mặt thì "con người" xem mới có xúc cảm được.