Đánh giá của HeisenbergPhu

HeisenbergPhu 7

Dàn diễn viên nhí gần như cứu vớt cả bộ phim
Chung quy lại vẫn có ý nghĩa, nên xem, giải trí tốt.