Đánh giá của shinsei11

shinsei11 8

Phần phim lý giải về nguồn gốc của Beo. Đoạn đầu hơi chán nhưng đoạn sau thì hay thôi rồi. Giật gân và hấp dẫn hơn hẳn phần phim đầu tiền.