Đánh giá của tronghieung

tronghieung

Trong Hieu Nguyen

Editor (Trên đường Pitch)

Phim hơi dài dòng và không có điểm nhấn trong 2/3 đoạn đầu tiên. Trong đoạn cuối, diễn biến cũng rất cụt lủn và cái kết mơ hồ, không trọn vẹn. Một bộ phim không xứng tầm kỳ vọng và khán giả không nhớ điều gì sau khi ra rạp.