Đánh giá của 685586915222841

685586915222841 5

Xem như phim hài, cả rạp cười quá trời. Toàn phim là một chuỗi jump scare liên tiếp, không có nút thắt.