Đánh giá của Mieng Mieng

Mieng Mieng 10

phim vừa hài hước, vùa có cảnh hành động mãn nhãn, có kỹ xảo, thông điệp ý nghĩa về tinh cảm gia đình, diễn viên diễn tốt, khá hay