Đánh giá của Baonam

Baonam 9

Một phim hạng trung của marvel nhưng lâu lâu đổi gió cũng tốt, hài nhẹ nhàng, cộng 1 điểm vì bé cassie