Đánh giá của TanBao245

TanBao245 8

Phim khá nhẹ nhàng, hài hước chứ không nghẹt thở như Infinity War.
Phim có 2 Post-credits nhé.