Đánh giá của TruToan

TruToan 7

+Ngắn gọn thôi:
_Phim hay đối với những người thích những phim phiêu lưu gia đình + hài hước nhẹ nhàng.
_Phim làm tốt hơn phần đầu 1 chút khi tập trung vào tình cảm gia đình.
_Tóm lại phim là một sản phẩm hạng khá (7/10) cho khán giả trước khi chờ đợi xem The Avenger 4 vào năm sau.