Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Chủ yếu coi kĩ xảo. Công nhận bao phê, bao đẹp, bao mặn mà. Coi Imax 3D nữa là quá chuẩn. Nội dung phim thì quá bình thường và dễ đoán.