Đánh giá của SarahTran

SarahTran 9

Không cần phải nói nhiều, phim siêu anh hùng epic nhất năm 2018. Xuất sắc mọi mặt, từ kịch bản, hình ảnh cho đến kĩ xảo. Điểm trừ duy nhất là Aquaman và Mera không có miếng chemistry nào hết :))