Đánh giá của vuongdomingo219

vuongdomingo219 10

Coi phim mới biết điện ảnh thời sơ khai, để có được những thước phim hay phải đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt thậm chí cả tính mạng.
Mạch phim hơi nhanh nhưng khiến người ta phải cố tìm hiểu thêm kiến thức về sự phát triển của điện ảnh
Cực kỳ mê phần âm nhạc jazz của phim, giai điệu lúc hào hùng, lúc êm dịu mê ly
Phim cũng chứa nhiều cảnh hơi thô tục nhưng phản ánh sự sa hoa sa đọa của sự nổi tiếng
Phim cũng mang những thông điệp ý nghĩa về bài học cuộc sống.
Nếu không quá khắt khe thì mình cho 10 điểm.