Đánh giá của Trần Trung Hiếu

Trần Trung Hiếu 10

Phim dễ thương, cười tụt cả hàm, rất thích hợp cho việc thư giãn sau khi học tập và làm việc.