Đánh giá của Alex273

Alex273 8

Phim khá ổn kỹ xảo điện ảnh hay nhưng chưa xuất sắc và có một chút điểm sạn chưa đã lắm. Tình tiết có nhiều nhân vật nhưng lại phản tác dụng làm phim không tập trung nhiều vào 1 nhân vật cố định bé diễn viên nữ chưa hoàn thành tốt vai diễn còn khá gượng chưa truyền đạt hết tâm lý nhân vật. Phim có tình tiết hài nhẹ giải trí tốt. Dưới góc nhìn là bộ phim hành động thì 6 đến 7 điểm