Đánh giá của VLynd

What a crazy movie but... những cảnh đánh nhau có mấy đoạn nhìn thì mê thiệt nhưng cũng có mấy chỗ hụt hẫng quá. Nhìn chung thì phim giải trí ok, diễn xuất của Margot vẫn quá toẹt dzời. Black Canary đánh nhau nhìn mê quá.