Đánh giá của Blueric

Blueric 10

Phim có mạch liên kết thú vị. Thể hiện một nền văn hóa đa dạng và tinh thần dân tộc cao. Những cảnh hành động đã mắt và phim thể hiện nữ quyền đầy tình nhân văn.