Đánh giá của minhnhat120899

minhnhat120899 6

Bỏ qua vài đoạn vô lý thừa thải thì..Phim làm rất tốt ở mạch phim căng thẳng hồi hộp từng giây từng phút. Cá sấu xuất hiện ít và nhìn chán so với những phần phim Cá sấu khác. Tuy nhiên phim cứ kiểu tối tối rồi nước xung quanh nên cũng khá sợ. À mà đan xen là câu chuyện những chiếc sừng :)))) cay lắm