Đánh giá của MaiThe

MaiThe 9

Tuyệt vời. Một trong những cảm giác thích thú nhất là khi ta không kì vọng vào thứ gì như hóa ra nó lại quá hay ho. Một bộ phim cho tim ta cảm giác ấm áp dẫu ta chẳng quấn chăn bông vì trời đang mùa hạ.