Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 6

Kỹ xảo hơi tệ, câu chuyện lấy cảm hứng chứ không phải chuyển thể từ tiểu thuyết nên đừng hy vọng là tìm lại ký ức tuổi thơ khi đọc sách gì gì đó.
Buck cũng đáng yêu.