Đánh giá của QuangNhat

QuangNhat 10

Phim hay, cốt truyện chặt chẽ, bất ngờ chứ không rời rạc khó hiểu như BvS (Batman vs Superman). Bạn không đọc truyện tranh vẫn có thể xem phim này và hiểu đến 95% phim (chứ không như BvS). Phim rất hài hước chứ không u ám, sầu thãm như BvS. Phim dài hơn 2h đồng hồ, nhưng không lê thê như Avengers Ultron vừa rồi.