Đánh giá của QUÁCH QUỲNH NHƯ

QUÁCH QUỲNH NHƯ 3

phim không có gì đặc sắc lắm, hơi buồn, những ai có tâm trạng ko tốt thì ko nên xem phim này