Đánh giá của kkpham

kkpham 6

Phim đúng thiệt là hỗn loạn, nhiều chỗ hỗn loạn quá nên coi rất mệt. Mới phần 1 nên nội dung lẫn tâm lí nhân vật cũng chưa được rõ ràng. Mong chờ phần tiếp theo.