Đánh giá của vudinhdo

vudinhdo 5

Hơi buồn ngủ đoạn đầu vì dài lan man, giới thiệu nhân vật quá chậm chạp, dùng những câu thoại thừa thãi. Khúc sau gay cấn hơn nhưng chưa đủ mãn nhãn, diễn xuất ổn, nội dung tệ, nói chung xem được nhưng dễ quên.