Đánh giá của Cobechoivui159

Cobechoivui159 1

Đừng đi xem uổng tiền mọi người ơi. Cảnh nhìn giả, diễn viên phụ + quần chúng đóng giả trân. Trang phục, phụ kiện, màu sắc kiến trúc không đúng thời đại trong phim, thiếu logic, chuyển cảnh sượng có khi sinh viên cắt ghép còn dễ chịu hơn. Diễn viên chính đẹp nhưng đóng cảnh khóc mà ngồi rạp xem không cảm động nổi luôn. Nội dung phim không hay, thể hiện sai tính cách nhân vật thời xưa. Thật sự chưa bao giờ chê 1 phim nhiều đến vậy, mượn danh người xưa để pr mà làm ra sản phẩm tệ quá.