Đánh giá của Trương Hoàng Minh

Trương Hoàng Minh 1

Phim nhạt toẹt, Mỹ Tâm diễn xuất bao ngượng, cốt truyện bình thường, đầy sạn, gượng ép....