Đánh giá của nguyenthaison

nguyenthaison 1

Mỹ Tâm đóng còn hơi gượng, phim nội dung ko có nhiều đặc sắc