Đánh giá của kellicious

kellicious 4

Nội dung bình thường. Buồn ngủ (suất 18h20) Lồng tiếng không hay lắm không biết bản phụ đề có làm cho cảm nhận hay hơn không. Cũng may có vài đoạn gây cười cho các bạn nhỏ.