Đánh giá của linhcaos

linhcaos 1

Kịch bản nhảm nhí, quá nhiều sạn cho một bộ phim, chi tiết phi logic, lủng củng, diễn viên nữ ăn mặc hở hang phản cảm, diễn đơ, kệch cỡm, không khai thác được vai diễn, lời thoại dở tệ. Không thể hiểu vì sao được xét duyệt để chiếu rạp trong khi quá nhiều cảnh và lời thoại vô duyên và tởm lợm mà còn không được đóng mác C16 (dành cho khán giả trên 16 tuổi).
Phí tiền!!!!