Đánh giá của hotakky

hotakky 8

Movie thứ 38 này là một câu chuyện mới, hấp dẫn hơn, nhiều thử thách hơn cho nhóm bạn trẻ, và gây xúc động không kém gì Stand by Me.