Đánh giá của Hoàng Trọng Minh Vũ

phim kỹ xão ok, nội dung tạm được, hài hước, xem giải trí ok