Đánh giá của Chankimah

Chankimah 8

Kịch bản ko có gì đặc biệt nhưng phim dễ thương và hài, với NKH giả gái quá xinh. Phim xem giải trí cuối tuần là hợp lý nè