Đánh giá của Glass Mask

Glass Mask 4

Có lẽ cái chưa ổn của phim chính là nét diễn nhạt cua Stallone và Dave. Và cái gì đó trẻ con trong nhân vật phản diện khiến ý nghĩa tưởng chừng sâu sắc lại trở nên mơ hồ. Không thấy rõ giá trị của nhân văn ngoài những câu lý thuyết.
Về phần hành động cũng được. Ý tưởng về nhà tù có mới mẻ nhưng xem ra phá tung nó chỉ bằng 1 cái ủi xe thì uổng công dàn trận thật đó.