Đánh giá của Maii

Chẳng hiểu phim này được làm ra để chi? Phần 1 đã không được xuất sắc rồi, nhưng ít ra còn khá, phần 2 thì như một đống hổ lốn chẳng có liên kết đầu đuôi gì cả. Còn Huỳnh Hiểu Minh ơi, anh làm ơn về nước đóng phim truyền hình ngôn tình dùm đi anh ơi. Đóng vừa đơ mà đánh đấm lại còn yếu xìu. Tưởng hành động ít ra cũng bù đắp được chút ít mà hành động cũng chán nốt. Túm lại là phim như sh**