Đánh giá của Sống Lặng

Sống Lặng 1

Bị ném đá m cũng chịu. Chưa từng thấy phim nào dở như phim này. Hppt mình cũng đã xem, rất hào hứng đi xem phim này nhưng thất vọng chàn chề. Tốn thời gian. Khuyên chân thành ko có gì đáng xem.